Hình Thức Giao Hàng Chuẩn Tại Mạnh Tiến Phát

Hình thức giao hàng theo Barem là gì ?

Là hình thức nhận hàng theo kiểu: đếm số cây thép x (nhân) với Đơn trọng để tính ra Khối lượng. 2 bên mua và bán căn cứ vào khối lượng tính được này làm cơ sở trong giao dịch thương mại.

Hình thức giao hàng theo cân thực tế là gì ?

Là xác định khối lượng bằng cách cân toàn bộ lượng hàng hóa bằng cân điện tử để tính là khối lượng thực tế. 2 bên mua và bán căn cứ vào khối lượng đã cân được này làm cơ sở trong giao dịch thương mại.

Trong thực tế khi sản xuất, trọng lượng của một cây thép hộp có thể chênh lệch (nặng hơn hoặc nhẹ hơn) so với Đơn trọng, mà thông thường là nhẹ hơn.

Thông thường tùy khách hàng chọn phương pháp giao hàng (giao theo barem hay cân thực tế) mà giá thép hộp báo sẽ khác nhau. Giá theo barem thường rẻ hơn so với cân thực tế từ 100 đến 200 đồng.

Quy trình giao hàng chuẩn tại Mạnh Tiến Phát

Quy trình giao hàng theo barem

B1: 2 bên thỏa thuận phương pháp giao hàng, chọn giao theo barem

B2: Khách hàng chốt số lượng, quy cách

B3: Chúng tôi chuyển hàng đến nơi bàn giao.

B3: Khách hàng đếm số lượng x với đơn trọng để tính khối lượng thực tế và tiến hành thanh toán théo khối lượng tính được này.

Quy trình giao hàng theo cân thực tế

B1: 2 bên thỏa thuận phương pháp giao hàng, chọn cân thực tế

B2: Khách hàng chốt số lượng, khối lượng cần gửi sang cho Mạnh Tiến Phát qua đơn đặt hàng.

B3: Chúng tôi chuyển hàng từ nhà máy đến nơi bàn giao cho khách hàng. Khối lượng cân thực tế được tính bằng một trong hai cách sau đây:

+ Cách thứ nhất: Lấy phiếu cân hàng thực tế tại nhà máy khi xe tải đến bốc hàng làm căn cứ xác định khối lượng thực tế.

+ Cách thứ 2: 2 bên mang xe hàng ra trạm cân để cân lại trước khi xuống hàng, khối lượng cân tại trạm cân sẽ lấy làm khối lượng cân thực tế